Bliv elev på CELF

Tilmeld dig ved at udfylde et tilmeldingsskema på optagelse.dk. Bemærk, at du skal vælge “efter sommerferien”, hvis du søger til august.
Du skal benytte UNI-login, hvis du går i grundskole – ellers skal du benytte NemID.

Adgangskrav

Vi du optages på en erhvervsuddannelse, skal du have prøvekarakteren 02 i dansk og matematik fra folkeskolen. Har du ikke det, kan du komme til optagelsesprøve i dansk og/eller matematik + deltage i en samtale.

Optagelsesprøver

Du skal være tilmeldt en uddannelse inden, du kan tilmeldes en optagelsesprøve.

Der tilbydes optagelsesprøver i Nakskov, Søvej 6 og i Nykøbing på Kringelborg Allé 7.

Kontakt vores vejledere på telefon 54 888 888 og bliv tilmeldt de næste optagelsesprøver i Nykøbing F. og Nakskov.

Der er forskellige måde at søge på

Netop gået ud af grundskolen? (eller for max. et år siden)

Hvis du begynder din erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse + 1 år, skal du bruge din uddannelsesplan på www.optagelse.dk som ansøgning.

Når du ansøger, skal du vælge hvilken af erhvervsuddannelsernes 3 hovedområder, du vil søge ind på, og herefter den fagretning, du er interesseret i – og også om du vil tage uddannelsen som EUX, hvis den mulighed er der.

Når vi har fået dokumentation på, at du har opnået 02 (eller derover) i henholdsvis dansk og matematik, og er erklæret uddannelsesparat får du brev om, at du er optaget. Når du starter direkte fra folkeskolen starter du på grundforløbets 1. del.

Under 25 år men ikke direkte fra grundskolen

Hvis det kalenderår er gået, hvor du er gået ud af 9. eller 10. klasse, kan du optages direkte på grundforløbets 2. del, hvis du opfylder adgangskravene.

Du ansøger om optagelse via www.optagelse.dk. Din ansøgning skal indeholde dokumentation på 02 (eller derover) i dansk og matematik ved 9. eller 10. klasseprøver eller tilsvarende – og du skal vælge, om du ønsker at tage uddannelsen som EUX hvis muligt.

Hvis du er under 18 år, skal en af dine forældre skrive under på ansøgningen. Herefter får du et brev fra CELF, der fortæller, om du er optaget på din drømmeuddannelse.

Over 25 år

Er du over 25 år skal du ansøge om optagelse via www.optagelse.dk. Vi anbefaler, at du kontakter en elevvejleder inden du tilmelder dig, da der er forskellige meritmuligheder.

Tager du erhvervsuddannelser for voksne (EUV), er der mulighed for afkortning. EUV bygger videre på den uddannelse og de erfaringer, du allerede har. Du skal derfor til en kompetenceafklaring, hvor dine formelle og individuelle kompetencer vurderes i forhold til den uddannelse, du søger ind på. På den baggrund af kompetenceafklaringen fastlægger vi dit uddannelsesforløb.

Læs mere her.