Oplæring i udlandet

Du kan tage den praktiske del af din uddannelse – eller dele af den – i udlandet. Oplæringsopholdet kan finde sted overalt i verden, og bliver godkendt som en del af den danske uddannelse. Du kan ligeledes få økonomisk tilskud.

Som elev på CELF har du mulighed for at komme på 2-3 ugers oplæringsophold i Tyskland i dit GF2-forløb. På den måde kan du prøve, om det er noget for dig i forhold til en fast elev/læreplads i udlandet.

CELF har en række kontakter til udenlandske organisationer. Vi hjælper med at finde egnede virksomheder, og er også behjælpelig med at finde et sted at bo.

Internationalisering

Internationalisering bliver stadig en vigtigere del af det danske arbejdsmarked, derfor vil virksomhederne fremover i stigende grad efterspørge arbejdskraft, som kan arbejde sammen med udenlandske virksomheder eller sammen med arbejdskraft fra andre lande.

 

God investering i din fremtid

Flere af de elever, som uddannes på CELF, vil i fremtiden komme til at arbejde sammen med tyske virksomheder og/eller tyske kollegaer i fremtiden. Sprog og kulturforståelse vil fremover få en øget betydning, og de kompetencer bliver styrket gennem et udenlandsophold.

Specielt er der oprettet et godt netværk i Nordtyskland, som er et af Danmarks vigtigste markeder – og et marked, som vil få stigende betydning i fremtiden.

… Og så er det ikke så langt væk ift. weekendbesøg i DK.

På billedet fra venstre: Direktør Frau Own, Mai-Britt sørensen med sit tyske uddannelsesbevis og Herr Doctor Hoffmeister.

For yderligere information læs mere her.

Pratkik i udlandet

Hvad får du ud af opholdet?
 • Du udvikler selvstændighed og viser, at du ikke er bange for at tage initiativ
 • Du forbedrer dine sprogkundskaber
 • Du kommer til at opleve et andet lands kultur
 • Du kommer til at opleve, hvordan man tiltaler hinanden
 • Du får international arbejdserfaring
 • Du bliver rustet til at arbejde sammen med udenlandske virksomheder
 • Du bliver et aktiv for danske virksomheder, da du efter et ophold i udlandet vil have opnået kompetencer fra en udenlandsk virksomhed

 

Hvad kan vi tilbyde?

Vi kan hjælpe dig med at finde en arbejdsgiver i Tyskland eller landene omkring Østersøen, hvor du kan gennemføre din oplæring. I Nordtyskland kan vi desuden tilbyde, at en lokal person hjælper med de praktiske ting og står til rådighed under læretiden.
Inden opholdet i udlandet hjælper vi med udarbejdelse af ansøgningen og alt det praktiske omkring din rejse og bolig.
Efter oplæringsperioden vil du modtage et bevis på, at du har været af sted, som kan vedlægges din ansøgning, når du søger job.

Økonomi

Hvis du gennemfører et oplæringsophold, har vi midler igennem Erasmus+ (et fast beløb), som kan dække rejse- og opholdsomkostninger, samt et beløb som vil kunne dække omkostninger til mad. Du får 75 % udbetalt, når du tager af sted og de sidste 25 %, når du har udfyldt de nødvendige papirer, når du er kommet hjem.

Hvad forventes af dig?
 • At du har overvejet det grundigt og har aftalt med din familie, at det er i orden at tage af sted
 • At du sender en skriftlig ansøgning og CV, på tysk eller engelsk, til projekt medarbejder Gitte Lykkebo Petersen
 • At du har pas og sørget for forsikringer
 • At du udfylder de nødvendige papirer inden du tager af sted
 • At du udarbejder en dagbog og slutevaluering under og efter opholdet