Sådan starter du

Grundforløb 1

Du kan starte på en erhvervsuddannelse lige efter grundskolen. Hvis du gør det, skal du starte på det, vi kalder grundforløb 1. Grundforløb 1 er for dig, der kommer lige fra folkeskolen, eller som inden for det sidste år har forladt folkeskolen. Her får du mulighed for at afprøve forskellige fag inden du tager endeligt stilling til, hvilken uddannelse du efterfølgende vil ind på.

Grundforløb 1 varer 20 skoleuger (= 1⁄2 år). Se hvilke hovedområder, du kan vælge dig ind på.

Uddannelsernes 3 hovedområder

Du kan vælge mellem 3 hovedområder. Blandt dem skal du vælge den fagretning, du ønsker at starte på.

Kontor, handel og forretningsservice

Butik og handel – Nykøbing

 • Detailhandel med specialer *
 • Handelsuddannelsen med specialer *

Detail og handel – Nakskov

 • Detailhandelsuddannelsen med specialer *
 • Handelsuddannelsen med specialer *

EUX1-linjen – Nykøbing og Nakskov

*Mulighed for EUX – (vælg EUX1-linjen)

Teknologi, byggeri og transport

Byggeri – Nykøbing

 • Industrioperatør
 • Anlægs-, bygningsstruktør og brolægger *
 • Murer *
 • Træfagenes byggeuddannelse
 • Teknik og energi
 • Data og kommunikationsuddannelsen *
 • Elektriker *
 • Automatik og procesuddannelsen *
 • Vvs-energi *

Mekanik og motorer – Nykøbing

 • Bådmekaniker
 • Cykel- og motorcykelmekaniker uddannelsen
 • Personvognsmekaniker *
 • Lastvognsmekaniker *
 • Produktion og byggeri – Nakskov
 • Industritekniker *
 • Smed *
 • Træfagenes byggeuddannelse*
 • EUX1-linjen – Nykøbing og Nakskov
 • *mulighed for EUX – vælg EUX1-linjen. Kan kun gennemføres som EUX:Kontoruddannelsen
  Finansuddannelsen
Fødevarer, jordbrug og oplevelser

Mad, råvarer og natur – Nykøbing

 • Ernæringsassistent *
 • Bager og konditor *
 • Detailslagter
 • Gastronom
 • Tjener
 • Anlægsgartner *

Mad og råvarer – Nakskov

 • Ernæringsassistent *
 • Bager og konditor *
 • Detailslagter
 • Gastronom
 • Tjener

EUX1-linjen – Nykøbing og Nakskov

*mulighed for EUX – vælg EUX1-linjen. Kan kun gennemføres som EUX:Kontoruddannelsen

Det er først ved afslutningen af grundforløb 1, at du skal være afklaret med hensyn til dit endelige valg af erhvervsuddannelse, som du påbegynder på grundforløb 2. Uanset hvilket hovedområde og fagretning du har haft på grundforløb 1, kan du vælge frit mellem alle erhvervsuddannelser.

Tilmelding på www.optagelse.dk – gældende for elever fra 9. og 10. klasse

Grundforløb 2

Når du vil starte på en uddannelse (og ikke kommer direkte fra grundskolen), skal du starte på grundforløbets 2. del. Her vælger du dig ind på en konkret uddannelse alt efter, hvad du har talent for og hvad, der interesserer dig. Er du i tvivl om hvilken uddannelse, der er den rigtige for dig, så prøv vores uddannelsesvælger på forsiden.

Du kan også tjekke rækken af vores uddannelser ved at klikke på forsiden og vælge Erhvervsuddannelser. Har du overvejet en studentereksamen, så tjek også EUX teknisk eller business. Her kan du vælge imellem en række erhvervsuddannelser som EUX-forløb, hvilket vil sige, at du både bliver student og faglært på én gang.

 

Er du over 25?

Erhvervsuddannelse for voksne (EUV)
EUV er rettet mod dig på 25 år og derover. Det er et målrettet uddannelsesforløb, hvor du opnår kompetence på erhvervsuddannelsesniveau. Uddannelsens sammensætning, længde og indhold er afhængig af din eventuelle erfaring fra tidligere arbejde og uddannelse. Det er altså det, du har med i bagagen, der afgør, hvordan uddannelsesforløbet konkret bliver tilrettelagt, og hvor lang tid forløbet varer. Læs mere her.