Elevrådet

Elevrådet er talerøret mellem eleverne, skolens bestyrelse, ledelse, lærere og øvrige ansatte. Vi er partipolitisk uafhængige, og alle elever på skolen er valgbare til elevrådet. Det er her det sner, hvis du vil have indflydelse på bl.a. miljøet omkring din uddannelse og andre undervisningsmæssige interesser.

 

Afdelingselevrådene og fælleselevråd

Hver afdeling på CELF opfordres til at lave lokale elevråd, hvor eleverne mødes og emner tages op, der fylder i elevernes dagligdag.

Der vælges en elevrådsrepræsentant og en suppleant fra hver afdeling til fælleselevrådsmøder, som ses herunder.
På de fælles elevrådsmøder tager vi forskellige emner op, som de lokale elevråd selv har frembragt. Det kan være problemstillinger og udfordringer, der måtte være på deres afdelinger. Vi videndeler også de gode ting, hvor de gode historier inspirerer os til at se, hvordan det også kan gøres.

Ved hvert af disse møder deltager dele af direktionen samt chefer fra bygningsdrift, kantine og IT.

Da vi hver 20. uge har nyt GF2 optag, kommer det fælles elevråd til at afspejle dette, ved at nye medlemmer indtræder her.
Vi gennemfører valg af repræsentanter til bestyrelsen, en person med stemmeret og en uden. Derudover vælges også formand, næstformand, kasserer mv.

Lena Pind

Elevkoordinator

Nykøbing
61 628 121