Jesper Bjørn Engel

Faglærer på tjener- og kokkeuddannelsen

Det bedste er hvis jeg kan få eleven til at brænde for detaljerne i kokkefaget og når jeg kan se, at eleverne udvikler sig.

Faglig fundering?

Min egen uddannelse som kok og tjener og mange års erfaring fra branchen.

Hvordan underviser du?

Jeg forsøger at variere min undervisning, så eleverne får viden om de færdigheder, der kræves inden for kokkefaget og er mere en vejleder end lærer og støtter de kreative processer under tilberedningen af maden.

Hvad driver dig som underviser?

Det, der driver mig som underviser, er helt klart, at være sammen med eleverne, så jeg kan videregive den faglighed, jeg selv har som kok og tjener – samt at se den udvikling, der sker med eleven både fagligt og personligt undervejs.

Det bedste ved at undervise?

Det bedste er, hvis jeg kan få eleven til at brænde for detaljerne i kokkefaget, og når jeg kan se, at eleverne udvikler sig.

En god dag er …?

Fyldt med praktiske udfordringer for eleverne, og når vi prøver kreative ting af i køkkenet. Det er også super, når vi har gæster i vores restaurant, for så opstår der et rum for en meget virkelighedstro undervisning.